Equip
Administratiu

Direcció
Joan Vila Jover

Coordinació
Lali Castelló

Comptabilitat
Núria Serradesanferm

Coordinació Pedagògica i Artística
Marta Dosaiguas
Maria Illa

 

Junta

Presidenta
Marina Garrell

Vicepresidenta
Dolors Isart

Secretari
Josep Vila

Tresorer
Joan Vila

Vocals
Marta Baldé
Anna Baylach
Josep Pasqual Moreno
Àlex Saborit
Anna Vilalta

Gestió

Titularitat