Emili Fortea

Professor de llenguatge, piano i director de cors

Emili Fortea

Va estudiar el grau elemental de violí, llenguatge musical i piano a l’Escola de Música de Llinars del Vallès. El grau mitjà de piano al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. El grau professional de piano amb Antoni Besses, Nelly Ben Or i posteriorment a l’Esmuc amb Vladislav Bronevetski. Va estudiar el grau superior de direcció de cor a l’ESMUC amb Pierre Cao i posteriorment, direcció d’orquestra a l’ESMUC amb Xavier Puig. Va rebre cursos de postgrau de direcció coral; Frieder Bernius, Pablo Heras, Laszlo Heltay, Néstor Andrenacci, Harry Christophers, Erwin List, Mireia Barrera, Pedro Teixeira, Peter Phillips i Eric Witacree. Ha estat sotsdirector de l’Orfeó Català, director de l’Orfeó Badaloní, la Coral Belles Arts de Sabadell, l’Agrupació Coral Matadepera, Contrapunto Vocale, l’Orfeó Enric Morera i el cor Jove Virtèlia. Ha cantat al cor jove i posteriorment a l’Orfeó Català i ha participat en diversos cors com: Cor Vivaldi, Cor Madrigal, Cor de Cambra de Granollers, Beauty fools, Cor de Cambra del Palau i Música Reservata de Barcelona. Ha rebut classes de cant de Mireia Pintó i Dalmau Gonzàlez, entre d’altres i ha participat i actuat a la companyia d’òpera més musics. Com a docent, ha treballat a l’Escola Claret, l’Escola de Música de Sant Gervasi i a l’Escola de J.M. de St. Andreu. Actualment és professor de cant, piano i director dels cors del CIC a l’Escola de Música Virtèlia, L’escola de música de Llinars i a la facultat de geografia i història de la UB. Actualment dirigeix la Coral Turó del Vent, el Cor de la ICCIC i el Cor de geografia i història de la Universitat de Barcelona i el cor d’Inicis de l’Escola de música de Llinars.

Coral de la Facultat de Geografia i Història de la UB

Memory

Gestió

Titularitat